KvízPart
 
ranglista fórum kagylók levelező kedvencek kvízírás
  Eddigi játékok száma:
294 050 920
Elérhető kvízkérdések:
742 674
Online játékosok: 4
     
FÓRUM
KvízPart hivatalos témák | Társasági élet | Játékok | Szójátékok | Ki tudja? | Kultúra, programok, utazás | Sport, hobbi, szórakozás | Tudomány, technika | Egyéb | Saját és kedvenc topikok | Összes topik | Topiknyitás
Vers vers után - játékos verselőknek
Szereted a verset? Szeretsz játszani?
Kapcsoljuk össze! Írj egy versrészletet (költő, cím), majd az utolsó betűjével a következő hasonló módon folytatja!
Pl.
Túrmezei Erzsébet: Hiszek a szeretetben
Fehér szobánkban napsugarak járnak.
Kék öszi ég, nincs rajt egy kósza felleg. Szívemben boldog, halk dallamok kelnek:
Hiszek a szeretetben.
Valamit kérve kértem, várva vártam, s úgy tusakodtam a keserü "nem"-mel.
Most bízom, s várok békén, türelemmel.
Hiszek a szeretetben.
Hiszek benne, ha nem látom, ha látom,
Hiszek, ha ád és hogyha "nem"-mel éget.
Nem ismerek mélységesebb mélységet.
Hiszek a szeretetben.
Tudom, hogy enyém. És tudom: a létem Szétosztogatni édes kötelesség!
Hogy mások is ujjongva hirdessék:
Hiszek a szeretetben.

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
(Radnóti Miklós: Nem tudhatom)

Ennél rövidebb idézet is megfelel, csak kérem írjátok oda a szerzőt és a címet, mert más hátha nem ismeri még:)
Jó játékokat! Jó verselést!
Topikgazda:  fulbevalo Dátum:  2009. június 22. 20:22 Kedvenc: 
 
  RSS következő oldal >>
3386.
tubi38
    2022. 10. 03. 18:07
Ki soká nem borul emberi vállra,
Ahhoz a fák egyszer közel hajolnak.
Ki soká nem figyel emberi szájra,
Ahhoz egyszer a falevelek szólnak.
Ki soká nem örvend az emberekkel,
Egyszer a kertben, harmatkora reggel
Megérti, mit csíznek a csíz üzenget,
S mit a szél ujja az ágon kipenget.

Ki soká nem olvas emberi könyvet,
Az megtanulja, mit a felhők írnak.
Ki soká nem lát egy emberi könnyet,
Azért az esők patakokat sírnak.
Ki földi csókot immár sose kóstol,
Arra az ég lehajlik csillagostól,
S megérzi egyszer, hogy az Isten szája
Csókol a napban le reája.

Berde Mária: Irgalom
előzmény: anri54 - 2022. 10. 03. 17:16 
3385.
anri54
    2022. 10. 03. 17:16
Tiporj lábaiddal, gyalázz meg, nevess ki!
Én azért is foglak őrjöngőn szeretni.
Nevezz el daczosnak, nevezz el bolondnak,
Én csak magasztalni és imádni foglak.

Szemeid sugára besütött szivembe,
S az örökre érzi lángját a szemeknek.
Ajkad mosolygása kárt csinált eszembe';
Nem tudom ki vagy, csak azt tudom: szeretlek!

Reviczky Gyula: XV. Tiporj lábaddal, gyalázz meg, nevess ki!
előzmény: fulbevalo - 2022. 10. 01. 14:24 
3384.
fulbevalo
    2022. 10. 01. 14:24
Távozol hát ifjuságom?
Oh bízvást távozhatol,
Nem siratlak. Búcsúm tőled:
Keserű, hideg mosoly.

Nem valánk mi jóbarátok.
Úr voltál te, én kutyád;
Korbácsoltál, uszítottál
Egyre tüskén-bokron át.

Néha dobtál irgalomból
Száraz csontokat nekem;
S akkor büszkébb voltam, semhogy
Alamizsnád elvegyem.

Távozzál hát, ifjuságom,
S halld hozzád végszavamat:
Vidd magaddal emléked, vagy
Vidd magaddal átkomat!

Szalkszentmárton, 1846. január

Petőfi Sándor

TÁVOZOL HÁT IFJUSÁGOM?
előzmény: tubi38 - 2022. 09. 26. 21:47 
3383.
tubi38
    2022. 09. 26. 21:47
-------------


De ha mégis magány a sorsod,

ha a gondot egyedül hordod,

erőt is ad hozzá az élet.

Találd meg mindenben a szépet.

A nap rád is úgy süt, mint másra,

ne gondolj hát az elmúlásra.

Örülj, hogy élhetsz!



Nincs fekete és nincs fehér

De az elmúlás mindent elér

Nincs tűz, mely örökké lobogna

Fényét más világok felé ontva

Nincs folyó, mely örökre megmarad

Előbb-utóbb minden forrás elapad.



Nincs érzelem, mely örökké él

A harag idővel megbékél

Nincs az a szerelem, ami el nem vetél

Gyűlölet, melyet nem koptat a szél

Öröm, melyet nem sápaszt a tél

Bánat, melyet nem gúnyol a remény



A fény kialszik, s helyén a sötétség sem örök

Élet, halál - ők is csupán eszközök

Mert a Változás az egyetlen,

Mely mindig tombol szüntelen

Ami meg nem alkuszik soha

Hiába hiszi a sok ostoba

Hogy bármi, ami létezik, úgy marad

Mert mindig lesz új a nap alatt!

Adamis Anna: Örülj a mának
előzmény: fulbevalo - 2022. 09. 23. 17:22 
3382.
fulbevalo
    2022. 09. 23. 17:22
Add a kezed, úgy halkan, csendesen.
Te nem lettél még hozzám hűtelen.
Mikor mindenki csalfán elhagyott,
Gyújtottál bennem reménycsillagot.
Lelkem csendjét, ha bánat felkavarta
Te elvittél az álmodó avarra.
S te mutattál mindent, ami ott terem
A bűvös, varázsos álom-réteken.
Ha megtépett az élet rózsabokra,
Vittél mogorva tölgyfa-templomodba.
Ha vérző szív volt mellemen az érem,
S töviskoszorú messiási bérem,
Te glóriává változtattad azt,
Virágot hintettél rám és tavaszt.
Ha voltam bűnös, lázadó Kain,
Vittél az eszme-Krisztus után,
S hogy az igazság sugározzon rám,
Vezettél fönt a néma Golgotán.
Ha rám viharzott lent az ember átka,
Vittél a béke messze csillagára.
Féltem. . . kezed kezembe tévedett.
Óh, örökre áldott legyen neved!

Wass Albert: Álomtündérhez
előzmény: tubi38 - 2022. 09. 19. 20:15 
3381.
tubi38
    2022. 09. 19. 20:15
Romos ház falán szél vacog
rángat egy törött ablakot
ajtón a rozsdás zár mögött
ezüstpókháló nyöszörög

szúette rajta a keret
fakó emlék az ágy felett
a legszebb napunk mosolya
arcunkra dermedt fintora.

Maczkó Edit: Régi ház
előzmény: anri54 - 2022. 09. 18. 18:26 
3380.
anri54
    2022. 09. 18. 18:26
Tolla egyszerű, hangja gyönyörű
Fülemilének.
Mint az ő éneke, nincs több olyan
Szép madárének.

Lám a pávának tolla milyen szép!
Szemkápráztató.
Hanem a hangja, ó, jaj a hangja!
Az irtóztató.

Tanulság ebből, hogy külsejéből
Embert ne ítélj.
Ami belül van, abból tudod meg,
Hogy ki-ki mit ér.

Benedek Elek: A fülemile
előzmény: fulbevalo - 2022. 09. 16. 09:10 
3379.
fulbevalo
    2022. 09. 16. 09:10
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Ady Endre
Párizsban járt az ősz
előzmény: tubi38 - 2022. 09. 14. 13:59 
3378.
tubi38
    2022. 09. 14. 13:59
Mert már megint jönnek azok a fellegek,
megint eső lesz.
Megint sár lesz és ólmos ködburok
a lélek körül.
Éjszaka megint fennülhetek ébren,
hallgatni, amint a végnélküli eső
paskolja a falakat és zubognak a csatornák.
Megint, megint és már nem is remélem,
hogy vége lesz.


Valahová el akartam utazni tegnap,
egy kis felfrissült lélekremegésre,
Nápolyba, vagy nem tudom hová,
ahová egy életben csak egyszer megy vonat.


Aztán sokszor olyan buta kis ötperceken,
sokszor csak pillanatokon múlik
az ilyesmi, a napsütés,
a jólszületés, az igazi élet,
minden.


Nem találom a lelkemet sehol.
Aztán már meg is jött a köd,
már megeredt a gyűlölt permeteg.
Bemegyek a szobámba, becsukom az ajtót,
behúnyom a szememet.


… Magam előtt látom egy távoli vonat
motollázó sok kerekét,
hallom élettel-teli, ütemes zakatáját
s a mozdonnyal szembegurul a sínen
egy forrón felkelő,
óriási Nap

Dsida Jenő: Miért voltam kedvetlen..
előzmény: anri54 - 2022. 09. 13. 15:04 
3377.
anri54
    2022. 09. 13. 15:04
Nem volt hiába semmi sem.
Igaz, kicsit fáradt vagyok,
acélkerék is megkopik,
hogyha szüntelen csak forog.
Kopik, kopik, de fényesül,
nem fogja be a rozsda sem,
csiszolja minden mozdulat,
s forog, forog ezüstösen.
Igaz, kicsit fáradt vagyok,
nem adnak ingyen semmit ám,
voltak keserves napjaim
és rengeteg dúlt éjszakám.
Amíg egy gyermek nagyra nő,
bizony, egyet-mást tenni kell,
legalább így az életem
nem múlt el csip-csup semmivel.

Ránézek nagy fiamra és
egyszerre oly üde vagyok,
hogy a szemem harmatgyöngyös
hajnali rét gyanánt ragyog,
s leánykám, mint a Március,
rügyekbe zárt kölyöktavasz...
őt nézem és bimbókorom
újra fölöttem sugaraz.
Nem siratom tűnt éveim,
hiszen az idő úgysem áll,
csak aki meddőségben élt,
azé a vénség, rút halál.
Szánom az ínyenc élvezőt,
csömörnél mása nem marad,
koldus, ki mit sem áldozott
s nem gyűjtött mást, csak aranyat.

Igaz, kicsit fáradt vagyok,
nehéz a toll is néhanap,
de a lehalkult szívverés
fiam szívén erőre kap,
szépségem múlik, - nem sírok,
leánykám arcán tündököl,
szinte sok is, e két gyerek,
mily roppant kincset örököl.
Nem volt hiába semmi sem,
bár néhanap békétlenül
lázongtam, hisz nem tudtam én,
hogy ürmöm mézzé édesül.
Sokat fizettem? Nem tudom,
hiszen mindennek ára van...
ezerszer újra kezdeném.

Várnai Zseni: Nem volt hiába semmi sem
előzmény: tubi38 - 2022. 09. 10. 13:01 
3376.
tubi38
    2022. 09. 10. 13:01
Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábra állni, bennem.

Úgy segített, hogy nem segíthetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.

József Attila: Az Isten állt a.....
előzmény: fulbevalo - 2022. 09. 09. 09:58 
3375.
fulbevalo
    2022. 09. 09. 09:58
Nem igaz, hogy nem fáj a hervadás,
hogy belenyugszik sorsába a lélek,
az állat is elbúvik, vackot ás,
úgy megy neki a végső szenvedésnek.
Reszket az ág, mikor a lombja hull,
sír a virág, hogyha fonnyad szirma,
csak én legyek bölcs, mikor alkonyul,
mikor rámmered ifjúságom sírja?!
Nem, nem vagyok bölcs, rázom rácsomat!
Lelkem, lankadó test ölébe zárva
kínlódja ki az élő lángokat,
mert nincs és nem lesz holtig nyugovása.

Várnai Zseni: Alkonyi fény
előzmény: tubi38 - 2022. 09. 06. 20:33 
3374.
tubi38
    2022. 09. 06. 20:33
Én is nagyon örülök:)

Tegnap még szégyenlős növendéklányként
szemérmesen mosolyogtak az alig-hamvas
szilvák, barackok, riadt-kicsi almák,
hajladozó búzatáblák alig sejtették
szőkeségük élet-adó hatalmát,
a napok tüzes-arany csöndjébe
bele-belecsattant egy zápor,
a mezőn lesunyt füllel ázott a jószág,
és látod, kedves:
ma, a kert egyik zugában,
orgonabokrok szoknyája alatt
fölfedeztem néhány lapuló őszirózsát.
Remegtek, mikor tetten értem őket,
hogy szirmaikon cipelik már az őszt,
hisz jóformán még nyár se volt – hát mit akarnak,
de csak hallgattak makacsul,
és benne volt e hallgatásban,
hogy maholnap a faleveleken
dérré kegyetlenedik a harmat,
hogy a sarkon hancúrozó kölykök kezében
labda helyett ott-szomorkodik a szamárfüles irka,
az utcák megtelnek lebarnult emberekkel,
s a siető, álmos arcokat
piros-vidámra csipkedi a reggel;
a sétatéren fiók-festő-gigászok
lesik el a fáktól a pazar színkeverést,
s szerelmes kamaszok verses vallomásra ihletődnek;
lomhán csurognak a méz sugarak
s érett-gyümölcs-illata lesz az anyaföldnek,
és szemed parazsában

Szilágyi Domokos: Őszirózsák
előzmény: fulbevalo - 2022. 09. 06. 12:03 
3373.
fulbevalo
    2022. 09. 06. 12:03
Margitka csodálatos, hogy újra itt tudsz lenni! :)

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –

Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra
előzmény: tubi38 - 2022. 09. 04. 19:50 
3372.
tubi38
    2022. 09. 04. 19:50
Negyven évig kínban élni,
adósságban evickélni,
mindig, mindig másba fogni,
végül szépen összerogyni.

Mégis mindig talpra állni,
éjjel kávéházba hálni,
nappal mindig álmodozni,
soha semmit összehozni.

Ma hevülni, ma kihülni,
közbe szépen megvénülni,
ellankadni, elhallgatni,
mindig másnak helyet adni.

Vén bűnöket szánni-bánni
és az útból félreállni,
a jövendőn keseregni
és a múltat nem feledni.

Néha titkon egyet sírni,
néha egy kis verset írni.
És kínlódni és szeretni…
És örökké reménykedni.

Heltai Jenő: Negyven év
előzmény: fulbevalo - 2022. 09. 04. 15:12 
3371.
fulbevalo
    2022. 09. 04. 15:12
Testvér, csak lábujjhegyen jer velem,
csak nagyon halkan, nagyon csendesen.
Amerre járunk,
ne rezzenjen egy kis levél se meg,
ma lelkem olyan mint a tó:
legkisebb rezzenéstől megremeg.
Gyere a templomunkba:
a bükkerdő ma vár,
a Csend harmóniája
ott megint a lelkünkbe talál.
Gyere velem…
csak szótlanul, csak csendesen,
csak csendesen…

Wass Albert – Csak csendesen
előzmény: anri54 - 2022. 09. 02. 13:54 
3370.
anri54
    2022. 09. 02. 13:54
Reng a hullám, röpűl a sajka,
Messzebb, messzebb vonúl a part,
Még csóktól ég a vándor ajka,
Még visszanyújt remegő kart.
Keblét a búcsú gondolatja
Mély olvadásban haboztatja,
Utána int száz szem, száz kéz,
De ő csak egy pár könnyet néz.

S ím kéklik a part zöld pázsitja,
Homályba tűn a messzeség,
Az egy pár könnyet elborítja,
Nem látszik már, s ott reszket még.
A vándor áll, némán nyögdell ő,
S utána hord a parti szellő
Száz köszöntést bús zúgással,
De ő csak egy sohajtást hall.

A sajka száll, a sajka hajtat,
Alatta víz, felűl az ég;
Lassan lezeng a végsohajtat,
Nem hallik már, s ott lángol még.
A vándor enyhet kér mellére,
Száz csillag néz vérző sebére,
De ő csak egy felé tekint,
Mely nyúgotról szerelmet int.

Kölcsey Ferenc: Vándor
előzmény: fulbevalo - 2022. 08. 24. 09:16 
3369.
fulbevalo
    2022. 08. 28. 07:51
Csak úgy...

Wass Albert:
A nyár ment át az erdőn
Lehajtott fejjel, nesztelen haladt.
Hiába volt felhőbe-halt a lelke:
azért az erdő mégis észrevette.
Egy szél indult valahol: csoda-könnyű,
s az izgatott fák halk morajra keltek.
Harangvirágok összecsilingeltek,
s egyszerre feldalolt minden madár:
„A Nyár! a Nyár! a Nyár!”
A Nyár megállt,
és felemelte halkan a fejét.
Szomorúan a fákra nézett,
megtörölte két könnyes szemét
és ment tovább.
A bükkök ajkán elhalt a beszéd.
Szél megtorpant. Madár elhallgatott.
Csak a patak szíve zakatolt
nyugtalanul, rémülve, akadozva.
A Nyár ment át az erdőn,
s amerre elhaladt:
a néma erdő döbbent katonái
tisztelegve álltak sorfalat.
előzmény: fulbevalo - 2022. 08. 24. 09:16 
3368.
fulbevalo
    2022. 08. 24. 09:16
Itt is esett több és lehűlt, de még meleg lesz.


Tolla egyszerű, hangja gyönyörű
Fülemilének.
Mint az ő éneke, nincs több olyan
Szép madárének.

Lám a pávának tolla milyen szép!
Szemkápráztató.
Hanem a hangja, ó, jaj a hangja!
Az irtóztató.

Tanulság ebből, hogy külsejéből
Embert ne ítélj.
Ami belül van, abból tudod meg,
Hogy ki-ki mit ér.


Benedek Elek
A fülemile
előzmény: anri54 - 2022. 08. 22. 13:49 
3367.
anri54
    2022. 08. 22. 13:49
Végre itt is esett szombat és vasárnap délelőtt.
Nagyon kevés, de legalább esett.


/
Dolgos népet, ha látsz a réten,
Köszöntsed őt, köszöntsed szépen.
Bár ócska, foltos a ruhája,
Kincseket ér az ő munkája,
Becsüld a népet!

Neked pihenés a meleg nyár.
Te alszol s ő munkába kezd már.
Peng a kasza már virradatkor,
A legszebb álmot aiszod te akkor,
Becsüld a népet!

Hej, mit művel kérges tenyérrel!
Ellát téged puha kenyérrel.
Még éjjel is hordja, mit nappal
Összegereblyélt, le a kalappal!
Becsüld a népet!

Ne irtózz a kérges tenyértül,
Fogd meg bátran, tétova nélkül.
A kéz, amely vért verejtékez,
Szebb, mint amely aranytól ékes,
Becsüld a népet!

Óh, ez a kéz! Áldott egy kéz ez,
Ma itt, holnap tán harcban vérez;
Arany kalászt vág ma kaszája,
S embert, ha vészben szent hazája,
Becsüld a népet!

Szeressed őt, véremből vér, te!
Ne feledd: honnét eredéi te;
Hogy vagy te is a sarjadéka,
Dolgos, harcos nép maradéka,
Becsüld a népet!

Benedek Elek: Becsüld a népet!
előzmény: fulbevalo - 2022. 08. 17. 16:19 
3366.
fulbevalo
    2022. 08. 17. 16:19
Hátha a vers meghozza :) Nálunk tegnap volt eső, viszonylag elég sok. (Debrecen)
előzmény: anri54 - 2022. 08. 17. 13:56 
3365.
anri54
    2022. 08. 17. 13:56
Sajnos ez még nem őszies, tomboló hőség van. 33 C fok, legalább két hónapja csak pár csepp eső volt.
A vers azért szép.
előzmény: fulbevalo - 2022. 08. 17. 10:26 
3364.
fulbevalo
    2022. 08. 17. 10:26
Egy aktuális :)


Augusztusban már a nyár
kissé őszben sántikál,
ábrándozik, nem nevet,
falevelet, festeget.
Körte pottyan, totyakos,
már a sün is pocakos,
folton- folt a káposzta,
kofa viszi városba.
Dinnye feje szép kerek,
olyan okos, szétreped!
Nyuszi füle nagyra nőtt,
ha leül is, látni őt.
Szóló szőlő, kilenc tő,
őrzi madárijesztő,
széna, szalma, félkalap,
aki látja, elszalad!

Fésűs Éva: Vidám nyárutó
előzmény: anri54 - 2022. 08. 12. 16:47 
3363.
fulbevalo
    2022. 08. 15. 17:31
Aki voltam, milyen messze van tőlem!
S aki leszek, az már milyen közel.
Már utolér, mellém lép, támogat,
és átölel.
.
Bíztatva suttogja: Ne félj!
Valahogy majd csak megleszünk.
Hiszen szívünk marad a régi,
s ketten talán csak megőrizzük
az eszünk.

Váci Mihály: Kettesben önmagammal
előzmény: anri54 - 2022. 08. 12. 16:47 
3362.
anri54
    2022. 08. 12. 16:47
Itthon vagyok ...! haza jöttem valahára,
Lelkem ezt az édes órát alig várta;
Megpihenni csendes élet, hű öledben:
Jöttem, mint a siető hab, hogy jöhettem.

Haza felé még csak e táj halma kéklett,
Forró vágyam ölelé a messzeséget;
Fel se tűnt még házam tája, s már előre
Megcsapott a boldogságnak lágy szellője!

Kinyilt a völgy ... a falucska ott van, ott van!
Dobogott a vándor szive hangosabban;
Mig csókod forrt a belépő ajakára ...
Itthon vagyok, haza jöttem valahára!

Házi üszköm melegítő lángja mellett,
Keblemen a szomorú fagy ugy felenged!
Csordultig van az én szivem, annyit érzek,
Örömében olyan boldog, olyan részeg!

S nem is tudom: félig alva, félig ébren
Pihenek a szeretetnek hiv ölében;
Két karomon ami kedves, kis családom;
Mi reményem, vágyam van még a világon?

Kis fiamat az ölembe teszi anyja,
S hosszan nyugszik mindkettőnkön pillanatja ...
Nem tudok én mit mondani, nem tud ő sem, -
De beszél a mosolygó ajk s könyező szem.

Majd ha lelkem szomorítják ujra gondok,
Vagy élettel és világgal meghasonlok:
Akkor nyájas, kibékitő gondolattal,
Ez a könyű, ez a mosoly megvigasztal.

Zárd magadba, lelkem! ezt a boldogságot,
Mely ez édes szép órában rád szivárog;
Mint a cseppet a világnak kelyhe szokta,
Tartogatván hév napokra, bus napokra.

Tompa Mihály: Itthon vagyok ...
előzmény: fulbevalo - 2022. 08. 07. 14:12 
3361.
fulbevalo
    2022. 08. 07. 14:12
Ködben ül a Tátra orma,
Ködben a paloták tornya
És itt és ott, néha-néha
Lobban egy picike fény
És megfeszül a vitorla.

Magyar tenger ez a tenger,
Vésszel, köddel, gyötrelemmel
Szeljük árját néhány százan:
Jaj, vajon mi lesz velünk?
Nincsen itt part, nincsen ember.

És hajózunk, szállunk, szállunk,
Sohase lesz megállásunk:
Egy köd-ország Magyarország
S hogyha Új jön, újra köd,
Köd előttünk, köd utánunk.

Valamikor ki kell kötni,
Valaminek kell már jönni,
Valahára mutassuk meg:
Ágyúk vannak a hajón
S az ágyúk tudnak dörögni.

ADY ENDRE
HAJÓ A KÖDBEN
előzmény: anri54 - 2022. 08. 05. 12:43 
3360.
anri54
    2022. 08. 05. 12:43
Ti, kikért teremnek a búzakeresztek
S rózsává pirított fehér cipót esztek,
Ti a gazdag alföld édes gyermekei!
A felföldre is jó néha tekinteni.

Tudom, böcsmérlitek a görbe tartományt,
Nem adnátok érte egy jó pipa dohányt,
A patkót sem állja vad lovatok lába,
A kereketek sem tanult kalodába.

Tudom, szeretitek látni a kék eget,
A napot, hogy' űl el tekenője megett;
S a csillagokat, bár meg nem olvastátok,
Egy híján szemlélni mintegy átallnátok.

Szerettek a síkra heveredni hanyatt,
Kalap levén vánkos a fejetek alatt,
Nézni a fiastyúk s göncölszekér felé,
Olykor-olykor el is andalodni belé.

S ha néztek fölfelé, néztek balra jobbra
S nincs egy földi fűszál, mely rátok hajolna
S mindenütt, mindenütt csupán eget láttok:
Ti is égben vagytok akkor, azt tudjátok.
...

Arany János: AZ ALFÖLD NÉPÉHEZ
előzmény: fulbevalo - 2022. 08. 02. 15:55 
3359.
fulbevalo
    2022. 08. 02. 15:55
Kertemnek közepén szép kerek almafa,
Öröm nézni rája;
Ezer alma rajta, meghajlik alatta
Ékes koronája.

Van az én kertemben almafa sokféle,
Ilyen szép egy sincsen.
Adta jókedvébe s vette kegyelmébe
Ezt a fát az Isten.

Százszor is megnézem kertemnek e fáját,
Azt hiszem, hogy álom;
Gyönyörű formáját, szép piros almáját
Meghatva csudálom.

A nap, az áldott nap, lám az is csudálja!
Meg-megáll nem egyszer;
Csudálja, csudálja, aztán meg nem állja,
Csókolja ezerszer.

S nézzétek, nézzétek a szép piros almák
Csókolják a földet!
Az áldott nap csókját szépen tovább adják
A jó anyaföldnek.

Ifjú voltam, mikor ezt a fát ültettem,
Hajam feketéllett;
Észre sem is vettem, csak megöregedtem,
Mire termővé lett.

Óh, csakhogy megértem szép kerek almafa
Csuda nagy termését,
S hallom unokáknak, játszodván alatta,
Csengő nevetését!

Óh, csakhogy megértem... ni, hogy szedegetik
Szép piros almáját!
Óh, csakhogy megértem... Isten tartsd meg nekik
Kertem legszebb fáját!


Benedek Elek

Szép kerek almafa
előzmény: anri54 - 2022. 08. 01. 22:51 
3358.
anri54
    2022. 08. 01. 22:51
Gyakran jelensz meg álmaimban,
Hidegen, büszkén, gúnyosan.
Egy mosolyod, egy jó szavad sincs;
Könyörgök hozzád s hasztalan.

Jársz-kelsz vidáman, hajnalarcczal,
Csak énhozzám maradsz hideg...
Én kedvesem, az álmok úgy-e
Ellenkezőt jelentenek?...

Reviczky Gyula: XII. Gyakran jelensz meg álmaimban
előzmény: fulbevalo - 2022. 07. 27. 19:02 
3357.
fulbevalo
    2022. 07. 28. 07:36
Köszi, most találtam :)
előzmény: anri54 - 2022. 07. 27. 21:31 
 
  RSS következő oldal >>
vissza a lap tetejére
 

 

RSS Feliratkozás: Vers vers után - játékos verselőknek című topik

 

 
    BELÉPÉS  
Regisztráció Elfelejtett jelszó

AJÁNLAT

    PARTI ZÓNA  
Nagykvízek
Gyorskvízek
PicClick
ORIGO játékok
    NAGYKVÍZEK  
Általános Általános
Magyarország Magyarország
Nagyvilág Nagyvilág
Sport Sport
Tanulás Tanulás
Technika Technika
Történelem Történelem
Irodalom Irodalom
Művészet Művészet
Nyelv Nyelv
Szabadidő Szabadidő
Társadalom Társadalom
Természet Természet
Zene Zene
    KVÍZKERESÉS  
Nagykvíz Gyorskvíz

AJÁNLAT

     
AJÁNLAT
Főoldal | Játékszabály | FAQ | Adatvédelem | Felhasználási feltételek | Jogok | Írj nekünk! | Médiaajánlat | Süti beállítások
Copyright © 2001-2022. New Wave Media Group Zrt. All Rights Reserved - Minden jog fenntartva