KvízPart
 
ranglista fórum kagylók levelező kedvencek kvízírás
  Eddigi játékok száma:
260 271 207
Elérhető kvízkérdések:
820 302
Online játékosok: 66
     
FÓRUM
KvízPart hivatalos témák | Társasági élet | Játékok | Szójátékok | Ki tudja? | Kultúra, programok, utazás | Sport, hobbi, szórakozás | Tudomány, technika | Egyéb | Saját és kedvenc topikok | Összes topik | Topiknyitás
Hibajelzés
Ebbe a topikba automatikusan bekerülnek a hibajelző űrlap segítségével küldött azon hibajelzések, amelyek a helyesnek megadott válasz helyességét vitatják. (Nem kerülnek ide az elütéseket, helyesírási hibákat, elavult vagy sértő kérdést/választ reklamáló jelzések.) Ez a topik azért jött létre, hogy nyilvánosan tudjuk megvitatni a hibásnak vélt kérdéseket. A hibajelzésekre a kérdés íróján, illetve a témakör szerkesztőjén kívül természetesen bárki más is válaszolhat.
Topikgazda:  KvízPart Dátum:  2007. január 30. 12:51 Kedvenc: 
 
<< előző oldal RSS következő oldal >>
26710.
Én112
    2013. 07. 19. 01:19
Ebben a témakörben játszottam: Beatles A kérdés írója: Mr.Orange A kérdés: Hányszor lépett fel a Cavern Club színpadán a Beatles? Válaszok: - 386 - 294 - 314 - 238 Az én válaszom: 314 (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen megoszlanak a vélemények, de Bob Wooler szerint 292 Forrásom: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles_at_The_Cavern_Club Aláírás: Én112
26709.
Én112
    2013. 07. 19. 01:05
Ebben a témakörben játszottam: Beatles A kérdés írója: Mr.Orange A kérdés: Melyik dalból olvasott ki Charles Manson tömeggyilkosságra buzdító jeleket? Válaszok: - Piggies - Revolution - I've Got A Feeling - Dig It Az én válaszom: Revolution (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Helter Skelter Forrásom: http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson Aláírás: Én112
26708.
Én112
    2013. 07. 19. 01:01
Ebben a témakörben játszottam: Beatles A kérdés írója: Mr.Orange A kérdés: Hány Grammy-díjat nyert a Beatles 1968-ban? Válaszok: - egyet - kettőt - egyet sem - hármat Az én válaszom: kettőt (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen négy Grammy-díjat nyertek 1968-ban Forrásom: http://en.wikipedia.org/wiki/1968_Grammy_Awards Aláírás: Én112
26707.
Én112
    2013. 07. 19. 00:49
Ebben a témakörben játszottam: Beatles A kérdés írója: Mr.Orange A kérdés: Ki a szerzője az Eleanor Rigby című dalnak? Válaszok: - Harrison és McCartney - Lennon és McCartney - McCartney - Lennon Az én válaszom: McCartney (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Egyéb a kérdés nem igazán egyértelmű! - valóban egy Lennon-McCartney számról van szó, de a szerző Paul Forrásom: http://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Rigby#CITEREFMiles1997 Aláírás: Én112
26706.
riaria
    2013. 07. 17. 17:58
1784. május 11-én adta ki nyelvrendeletét II. József, mely a latin helyett a németet tette hivatalos nyelvvé Magyarországon. A főkormányszékek határideje 1784. november 1., a vármegyéké, az igazságszolgáltatásé+ 3 év. II. József ezt a rendeletet is visszavonta halála (1790. február 20.) előtt. Tehát igazából 2-5 évről volt csak szó. (Wikipedia) "1844. évi II. törvénycikk a magyar nyelv és nemzetiségről Az ország Rendei ő Felsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával meghatározták hogy: 1. § Az országgyüléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki. 2. § A törvénycikkek valamint már a jelen országgyülésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak. 3. § Országgyülési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar lészen, egyedül a kapcsolt Részek követeinek engedtetvén meg: hogy azon esetben, ha a magyar nyelvben jártasok nem lennének, a közelebbi 6 évek alatt tartandó országgyüléseken szavazataikat latin nyelven is kijelenthessék. 4. § A magyar udvari Cancellaria útján az ország határain belől bocsátandó minden iratokban, akár legyenek ő Felsége által aláirva, akár nevében adassanak ki - és így a magány folyamodásokra kelendő rendeletekben és határozatokban is - szinte a magyar nyelv használtassék. 5. § A királyi Helytartótanács minden nemű tárgyalásaiban, hivatalos foglalkozásairól viendő jegyző-könyveiben, valamint ő Felsége eleibe terjesztendő felirásaiban, és az ország határain belőli minden hatóságokhoz bocsátandó minden intézményeiben a magyar nyelvet használja; - azon levelezések, mellyeket a királyi Helytartótanács a hadi fő-, és az ő Felsége örökös tartományaibeli polgári törvényszékekkel s kül-országi törvényhatóságokkal folytatand, ide nem értetvén. 6. § A királyi udvari főtörvényszék nyelve az ország határain belől indított minden perekre nézve, valamint az ország határain belőli minden itélőszékek - következéskép a szentszékeknek nyelvök is, a magyar lészen; s azon itélőszékeknek hivatalos minden egyéb dolgaik is magyar nyelven folytatandók. 7. § A kapcsolt Részekbeli törvényhatóságok a magyarországi hatóságoknak magyar, - ezek pedig a kapcsolt Részekbeli törvényhatóságoknak latin nyelven irt leveleiket is fogadják el; tárgyalják, és azokat illő válasszal lássák el. 8. § Ő Felsége már kegyelmesen elrendelte, hogy a magyar nyelv a kapcsolt Részekbeli fő-, és minden közép iskolákban (Academia és Gymnasiumokban) mint rendszerinti tudomány taníttassék; - nem különben 9. § Ő Felsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni már az iránt is, hogy az ország határain belőli iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen."
előzmény: Jani a Jani - 2013. 07. 16. 07:00 
26705.
Jani a Jani
    2013. 07. 16. 07:00
Ebben a témakörben játszottam: Történelem kvíz A kérdés írója: KvízPart A kérdés: Mi volt Magyarországon a hivatalos nyelv a XIX. századig? Válaszok: - Lengyel - Latin - Orosz - Német Az én válaszom: Német (rossz válasz) Válaszmagyarázat: a 18/19. fordulóján a középkorból örökölt latin nyelv még jelentős pozícióval rendelkezett, ez volt a hivatalos államnyelv. A magyar törvényhozás 1790-1844 között 7 törvényt hozott "a magyar nyelv hivatalossá tételének ügyében." Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen 19. századig van a kérdésben, és II.József (1780-90) 1784-ben tette a német nyelvet hivatalos nyelvé... Forrásom: http://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%B3zsef_nyelvrendelete Aláírás: Jani a Jani
26704.
fozo
    2013. 07. 14. 00:53
Ebben a témakörben játszottam: Címek, rangok, méltóságok A kérdés írója: vespera A kérdés: Ki volt a könnyűzenében a Király? Válaszok: - Bill Haley - Little Richard - Elvis Presley - Chuck Berry Az én válaszom: Elvis Presley (jó válasz) Válaszmagyarázat: 1935–1977 között élt amerikai énekes, zenész és színész. A Rock 'n' Roll királya, vagy a Király néven is ismerik. Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Nem a könnyűzenében! A Rock and Roll királya volt. Forrásom: wikipedia, Aláírás: fozo
26703.
kalaria
    2013. 07. 12. 23:30
Ebben a témakörben játszottam: Moszkva A kérdés írója: bakhat A kérdés: Moszkvai lakása a Podszoszenszkij pereulokon volt. Ki van a képen? Válaszok: - Frankl Béla - Lukács tábornok - Zalka Máté - Münnich Ferenc Az én válaszom: Münnich Ferenc (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Zalka Máté, Frankl Béla (Matolcs, 1896. ápr. 23. – Huesca, Spanyolo., 1937. jún. 11.): író, tábornok. Falusi kispolgári családból származott. A szatmárnémeti felsőkeresk. isk.-ban érettségizett. Az I. világháborúban előbb az olasz fronton Doberdónál harcolt, majd az orosz frontra vezényelték, ahol 1916. jún.-ban sebesülten, hadapródőrmesterként fogságba esett. A krasznojarszki hadifogolytáborból (Szibéria) 1919 őszén megszökött; partizáncsoportot alakított, és 1920 elején csatlakozott a Vörös Hadsereghez. Részt vett Krasznojarszk felszabadításában. 1920-tól az Oroszo.-i Kommunista (bolsevik) Párt tagja. A polgárháború befejezése után Moszkvában irodalmi munkásságot folytatott. 1924-ben jelent meg első elbeszélése, majd első kötete Moszkvában orosz nyelven. Témáit elsősorban az I. világháborúból és az orosz polgárháborúból merítette. Írásainak legnagyobb erénye a közvetlen élményszerűség. 1936-ban önként jelentkezett a spanyolo.-i antifasiszta harcosok soraiba. Itt Lukács Pál tábornok néven részt vett a nemzetközi brigádok szervezésében. 1937 nyarán a Huesca alatti harcokban esett el. – M. Doberdo (Moszkva, 1936, Bp., 1947); Összes munkái (Moszkva, 1948); Válogatott elbeszélései (Bp., 1952); Ivanov és más elbeszélések (Bp., 1954); A bolygók visszatérnek (Bp., 1966); Az éneklő börtön (Bp., 1966). – Irod. Illés Béla: Z. M. (Bp., 1945); Ehrenburg, Ilja: Z. M. – Harsányi I.: Z. M. születésének 60. évfordulójára (Hadtört. Közl. 1956. 3, sz.); Gergely Sándor: Torzítás nélkül (Élet és Irod, 1965. 19. sz.); Györkei Jenő: Z. M. vallomása önmagáról (Hadtört. Közl. 1967. 2. sz.). – Szi. Árkus József: Tűztengerben (Életrajzi r., Bp., 1965). Zalka Máté, Frankl Béla és Lukács tábornok egy és ugyanazon személy volt. Forrásom: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC17155/17199.htm Aláírás: kalaria
26702.
riaria
    2013. 07. 12. 18:09
Az általad hivatkozott Wikipédiában ez is ott van: "László ekkor, nyilván Cillei és a környezetében lévő más főurak segítségével, november 11-ére Bécsbe (tehát példátlan módon az ország határain kívül) országgyűlést hívott össze, ahol a magyar rendek nagy számban meg is jelentek, némi késéssel (december 28-án) maga Hunyadi János is, akinek kormányzói tisztsége megszűnt, és Magyarország "királyi főkapitányává és a királyi jövedelmek kezelőjévé” nevezték ki, de hatalmi helyzete nem változott, lényegében továbbra is kormányzóként járt el." Egyébként a kvíz a 10. osztályos tankönyvre épült. Ott pedig az állt, mint a kérdésben/válaszban. A képet nem értem, természetesen lecserélem.
előzmény: Jani a Jani - 2013. 07. 08. 15:50 
26701.
Maya97
    2013. 07. 11. 18:45
Ebben a témakörben játszottam: Harry Potter és a Titkok Kamrája A kérdés írója: morgante A kérdés: Járt-e Ron korábban a Tiltott Rengetegben? Válaszok: - igen, Fredéknek köszönhetően - nem - igen, büntetőmunkán - igen, kiváncsiságból Az én válaszom: igen, büntetőmunkán (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Ron korábban már büntető munka révén volt a tiltott rengetegben amikor az unikornist keresték aki megsérült. Forrásom: könyv Harry Potter és a bölcsek köve Aláírás: Maya97
26700.
Javier Saviola
    2013. 07. 11. 17:35
Ebben a témakörben játszottam: Igaz - Hamis (sevy kvíze) A kérdés írója: sevy A kérdés: A saabán zsidó ünnep. Válaszok: - hamis - - - - - igaz Az én válaszom: igaz (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen sértő Forrásom: jó magam Aláírás: Javier Saviola
26697.
N-R
    2013. 07. 10. 02:05
* Salvatore Cammarano
előzmény: N-R - 2013. 07. 10. 01:39 
26696.
N-R
    2013. 07. 10. 01:39
Ebben a témakörben játszottam: Verdi (emerich kvíze) A kérdés írója: emerich A kérdés: Hogyan állt bosszút Azucena Luna grófon (A trubadúr)? Válaszok: - elcserélte a saját gyerekét a gróféval - megmérgezte a gróf feleségét - ellopta és rabszolgának adta a gróf egyik fiát - megégette a gróf egyik fiát Az én válaszom: megégette a gróf egyik fiát (jó válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Azucena csak meg akarta égetni, de nem égette meg a gróf egyik fiát, mert tévedésből a saját gyermekét lökte a tűzbe, a grófi gyermek életben maradt, és sajátjaként felnevelte. Ő volt Manrico azaz a Trubadúr. Forrásom: Salvator Camarrano szövegkönyve Aláírás: N-R
26695.
zergeberge
    2013. 07. 08. 15:53
Sajnos tévedtem, egy másik -megbízhatóbb forrás- valóban 1918-at ad meg születési évnek. A Kvíz írója nekem válaszolt is, igaza van, én tudtam rosszul. Zergeberge
előzmény: zergeberge - 2013. 07. 08. 13:56 
26694.
Jani a Jani
    2013. 07. 08. 15:50
Ebben a témakörben játszottam: Történelem a 10. osztály számára A kérdés írója: riaria A kérdés: Mikor uralkodott ténylegesen V. László? Válaszok: - - - - Az én válaszom: 1452/1457 (jó válasz) Válaszmagyarázat: V. László 1452-ben vette át a kormányzást Hunyadi Jánostól. Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen V. László 1453-tól 1457-ig uralkodott Magyarországon Forrásom: http://hu.wikipedia.org/wiki/V._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly Aláírás: Jani a Jani
26693.
zergeberge
    2013. 07. 08. 13:56
Ebben a témakörben játszottam: Tánc A kérdés írója: Győri Eta A kérdés: Mennyi idős korában hunyt el Mariusz Petipa, minden idők legnagyobb koreográfusa? Válaszok: - 106 éves - 92 éves - 102 éves - 98 éves Az én válaszom: 98 éves (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Szia! Megnéztem a Wikipédián (tudom, az nem megbízható forrás), ott 88 évet írnak. De mindenképpen 8-nak kell lenni a végén, 1822-től 1910-ig élt a Wikipédia szerint. Köszi! Amúgy jó a kvíz, különösen tetszik, hogy nemcsak konkrétan a táncfajták vannak benne, hanem minden, ami idekapcsolható: irodalom, képzőművészet stb. zergeberge Forrásom: Wikipédia Aláírás: zergeberge
26692.
Markalf
    2013. 07. 08. 12:27
Ebben a témakörben játszottam: Általános kvíz A kérdés írója: KvízPart A kérdés: Melyik szín jelzőjeként használják Tizian nevét? Válaszok: - szürke - vörös - lila - kék Az én válaszom: kék (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Egyéb Nemcsak "ticiánvörös" van, hanem "ticiánkék" is, tehát 2 helyes válasz is adható! Emiatt az egészet törölni kellene! Üdv, markalf Forrásom: tessék csak megnézni az interneten! Aláírás: Markalf
26691.
N-R
    2013. 07. 07. 23:32
Ebben a témakörben játszottam: Verdi (emerich kvíze) A kérdés írója: emerich A kérdés: Mi a magyar címe: Giovanna D'Arco? Válaszok: - Jeanne D'Arc - Don Carlos - Attila - Alzira Az én válaszom: Jeanne D'Arc (jó válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Egyéb Én is láttam már azt leírva Magyarországon hogy: Verdi: Jeanne D'Arc, de úgy érzem hogy ez az operának nem igazi magyar címe. MAGYAR az hogy: Verdi: Az orléans-i szűz vagy hogy Verdi: Szent Johanna Forrásom: nyelvérzékem Aláírás: N-R
26690.
N-R
    2013. 07. 07. 21:41
Ebben a témakörben játszottam: Opera kvíz A kérdés írója: KvízPart A kérdés: Melyik opera népszerű részlete a Brindisi? Válaszok: - Verdi: Rigoletto - Verdi: Traviata - Mozart: Don Giovanni - Mozart: Figaro házassága Az én válaszom: Verdi: Traviata (jó válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Egyéb Kedves kérdés feltevő! A Traviatán kívül Mozart Don Giovannijában is előfordul brindisi, azaz bordal, így nem teljesen egyértelmű hogy mit kell válaszolni, bár nekem most szerencsém volt. Forrásom: Lorenzo da Ponte: Don Giovanni Aláírás: N-R
26689.
iszreatir
    2013. 07. 06. 17:54
Ebben a témakörben játszottam: Heroes III. (Diniz kvíze) A kérdés írója: diniz A kérdés: A summon boat mennyi spell? Válaszok: - 7 - 2 - 6 - 8 Az én válaszom: 8 (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Téves válasz, ha nincs Water Magic, akkor 8 spell point-ba kerül a Summon Boat. A biztonság kedvéért az előbb néztem meg a saját elmentett játékomban, és most is 8 pont az ára. Forrásom: Szoftver használata (Heroes3) Aláírás: iszreatir
26686.
tangostar
    2013. 07. 04. 20:54
Ebben a témakörben játszottam: Olaszország (Morago kvíze) A kérdés írója: morago A kérdés: Melyik NEM a Tirrén-tenger partján fekszik? Válaszok: - Palermo - Livorno - Ancona - Salerno Az én válaszom: Livorno (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen Livorno a Ligur-tenger partján fekszik, a Tirrén-tenger délebbre van tőle, így ez is a válasz is megoldás. Javaslom helyette Nápolyt, mint nagy várost, ami a Tirrén-tenger partján fekszik. Forrásom: https://maps.google.hu/ http://en.wikipedia.org/wiki/Livorno Aláírás: tangostar
26684.
mikize
    2013. 07. 04. 15:50
A latin számnevek görög eredetűek, így igaza van Andrásnak.
előzmény: riaria - 2013. 07. 04. 08:11 
26683.
Fehér Laci
    2013. 07. 04. 08:58
Sőt, a zenében a hangtávolságoknál a szeptim (7), oktáv (8), nona (9), decima (10) is innen ered.
előzmény: riaria - 2013. 07. 04. 08:11 
26682.
riaria
    2013. 07. 04. 08:11
Lehet, hogy valamit rosszul "tanultál"? Én így "tanultam" a lexikonokból: Január (korábban Januárius): Janus római isten nevéből alakult ki Február (korábban Februárius): A Februa (egyes források szerint Februltus) tisztulási ünnepről nevezték el. Március: Mars római istenről kapta a nevét (a háború istene). Április: A latin aperio (kinyit) igéből származik. Május: Maia római istennőről nevezték el (termékenység istennője). Június: Ugyancsak római istenségről, Junóról elnevezett hónap. Július: Julius Caesarról nevezték el, mivel ebben a hónapban született. Augusztus: Augustus Caesar római uralkodóról nevezték el. Szeptember: a latin septem (am. hét) számnévből ered az elnevezése. Október: a latin octo (am. nyolc) szóból származik, mivel a római naptárban a nyolcadik hónap volt. November: az ugyancsak latin novem (am. kilenc) szóból alakult ki. December: A latin decem (am. tíz) szóból származik.
előzmény: HolácsikAndrás - 2013. 07. 04. 00:04 
26681.
HolácsikAndrás
    2013. 07. 04. 00:04
Ebben a témakörben játszottam: Általános kvíz A kérdés írója: KvízPart A kérdés: Melyik nyelvből származnak a hónapok nevei? Válaszok: - orosz - perzsa - görög - latin Az én válaszom: görög (rossz válasz) Szerintem a kérdés (vagy a válasz) hibás az alábbiak miatt: A hiba jellege: Kérdés/válasz helytelen A hónapok nevei Származnak görög és római nyelvből is Forrásom: Tanulás Aláírás: HolácsikAndrás
 
<< előző oldal RSS következő oldal >>
vissza a lap tetejére
 

 

RSS Feliratkozás: Hibajelzés című topik

 

 
    BELÉPÉS  
Regisztráció Elfelejtett jelszó

AJÁNLAT

    PARTI ZÓNA  
Nagykvízek
Gyorskvízek
PicClick
ORIGO játékok
    NAGYKVÍZEK  
Általános Általános
Magyarország Magyarország
Nagyvilág Nagyvilág
Sport Sport
Tanulás Tanulás
Technika Technika
Történelem Történelem
Irodalom Irodalom
Művészet Művészet
Nyelv Nyelv
Szabadidő Szabadidő
Társadalom Társadalom
Természet Természet
Zene Zene
    KVÍZKERESÉS  
Nagykvíz Gyorskvíz

AJÁNLAT

     
AJÁNLAT
Főoldal | Játékszabály | FAQ | Adatvédelem | Jogok | Írj nekünk! | Médiaajánlat
Copyright © 2001-2014. Origo Zrt. All Rights Reserved - Minden jog fenntartva